Znamy swoje prawa i obowiązki

Znamy już swoje prawa i obowiązki. Ustaliliśmy też kodeks dobrego zachowania i wiemy, że okazywanie szacunku innym do nas powraca, jest wyrazem troski o dobro drugiej osoby.

 

A oto zasady szkolnego kodeksu, których będziemy przestrzegać:

 

1. Okazuj życzliwość i szacunek.

2. Używaj zwrotów grzecznościowych: DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, PROSZĘ.

3. Mów językiem poprawnym bez wulgaryzmów.

4. mów prawdę, bo kłamstwo obraca się przeciw Tobie.

5. Nie przerywaj, gdy ktoś mówi.

6. Bądź koleżeński.

7. Reaguj na przejawy zła.

8. Panuj nad emocjami.

9. Nie śmiej się z innych.

10. Bądź punktualny.

11. Szanuj pracę i własność innych.

12. Dbaj o porządek, higienę i własny wygląd.