Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

1128826
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
414
1361
3087
1089759
14872
27745
1128826

Projekt edukacyjny w naszej szkole

26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

Projekt ma na celu wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł , a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu : od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn są uczniowie, uczennice i nauczyciele:

-w mieście Jaśle: Gimnazjum nr 2 im. I. Łukasiewicza w ZSM 3 oraz Gimnazjum nr 5 w ZSM 5,

-w gminie Dębowiec: Szkoły Podstawowej w Cieklinie,

-w gminie Jasło: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Szebniach,

-w gminie Krempna: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Krempnej,

-w gminie Nowy Żmigród: Szkoły Podstawowej w Makowiskach, Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Gimnazjum w ZS w Nowym Żmigrodzie oraz Gimnazjum w ZS w Łężynach,

-w gminie Osiek Jasielski: Szkoły Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, Szkoły Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej, Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli obejmujące treści:

1) Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności.

2) Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

3) Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

4) Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym.

5) Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

Już po odbyciu pierwszej części szkoleń nauczyciele będą prowadzić w każdej szkole, przy wsparciu konsultantów metodycznych i psychologa, cykl zajęć dodatkowych w formie projektów edukacyjnych z uczniami i uczennicami, które mają na celu:

1) rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności,

2) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczania,

3) kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych oraz upowszechnienie wykorzystania TIK w procesie uczenia się,

4) indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym,

5) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami.

Nauczyciele będą uczestniczyć w konkursach na najlepsze scenariusze zajęć, opracowane podczas szkoleń. Opracują także i wdrożą Programy współpracy z otoczeniem dla każdej szkoły.

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – komputery, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Gimnazjum nr 2 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem działań projektowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje dokonania naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzić będą

1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,

3. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

                                                                                                                             Koordynator Projektu