Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

2779516
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
1451
972
2423
2734440
53648
121035
2779516

Deklaracja

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach

 

 

                                                                             ……………………………………

                                                                                      (miejscowość, data)

Deklaracja

Deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka: ……………..…………………………………..

zam. ……………………………………………………………………………………………..

w zajęciach/konsultacjach w Szkole Podstawowej w Makowiskach w okresie trwania pandemii koronawirusa.

Ponadto oświadczam/my że w ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em/liśmy w krajach wysokiego ryzyka, żaden z Naszych domowników nie był w kraju wysokiego ryzyka i niemieliśmy kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, u której potwierdzono takiego wirusa.

Jesteśmy świadomi że zajęciadydaktyczne/konsultacjew Szkole Podstawowej w Makowiskach odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, jednak w przypadku zarażenia dziecka COVID-19, nie będziemy wyciągać konsekwencji wobec Szkoły Podstawowej w Makowiskach, gdyż udział naszego/mojego dziecka w zajęciach szkolnych jest naszą/moją decyzją i bierzemy/biorę za nią pełną odpowiedzialność.

Jednocześnie wyrażam/y zgodę na codzienny pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała u mojego dziecka ……………………………………………. przed przyjęciem do szkoły, na monitorowanie temperatury wciągu dnia oraz na wykonywanie zabiegów higienicznych przy dziecku przez nauczyciela.

                                                              ……………………………………

                                                                          ……………………………………

                                                                    (podpisy rodziców / prawnych opiekunów)