Konkursy Państwowej Straży Pożarnej


KONKURSY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


INDYWIDUALNY KONKURS PLASTYCZNY


Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej
pt. „MÓJ BEZPIECZNY DOM".

KONKURS JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS 1-3.

 

MASKOTKA

 
INDYWIDUALNY KONKURS – PROJEKT NA MASKOTKĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


Jak powinna wyglądać oficjalna maskotka Państwowej Straży Pożarnej? Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki.

 KONKURS JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS 1-8.

 

SPOT

ZESPOŁOWY KONKURS – SPOT FILMOWY

 

Zadaniem konkursowym jest nagranie spotu filmowego pt. „CZAD – JAK BYĆ BEZPIECZNYM WE WŁASNYM DOMU".

 KONKURS JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS 1-8.

 

 Regulaminy, wzory Kart zgłoszeniowych i Oświadczeń dostępne są na stronie Komendy Głównej PSP. Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: KOMENDA GŁÓWNA PSP, Wydział Prewencji Społecznej, UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA z dopiskiem nazwy Konkursu na kopercie (PLASTYCZNY, GRA, MASKOTKA, SPOT). Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Komendy Głównej PSP oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

 Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej.