Komunikaty dyrektora szkoły

1. Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. zostają wprowadzone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
zgodnie z
Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas I-III
(proszę Rodziców o zapoznanie się z powyższymi Wytycznymi)
 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

2. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian tj. w formie stacjonarnej.

 3.Wszystkie klasy odbywają zajęcia  w wyznaczonych salach,
zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

3. Godziny rozpoczynania zajęć dla poszczególnych klas:

Oddział przedszkolny - godz.8.00

Kl. I i II – godz. 8.05

Kl. III – godz.8.10

Proszę rodziców o punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły.

4. Od 18 stycznia 2021r. będzie możliwość korzystania z obiadów na  stołówce szkolnej dla chętnych uczniów.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni szkolnej oraz przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Marcin Wierdak