Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

3103850
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
780
942
4058
3058510
59985
80613
3103850

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MAKOWISKACH

NA LATA 2007-2012


MISJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MAKOWISKACH


Dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez stworzenie
odpowiednich warunków do uczenia się i funkcjonowania
w przyszłym życiu zgodnie z przyjętymi normami społecznymi
oraz wyposażamy   wychowanków w niezbędne wiadomości
i umiejętności oraz postawy konieczne w codziennym życiu.


WIZJA

Szkoła bezpieczna, atrakcyjna, przyjazna, otwarta na potrzeby
środowiska, z atrakcyjną ofertą edukacyjną , zadowala uczniów
i rodziców, dobrze przygotowuje do dalszej nauki, pomaga
poznawać dobra kultury; jest wspólnotą integrującą uczniów,
nauczycieli, rodziców i środowisko, promuje ucznia, posiada
kreatywnego nauczyciela, otwartego na potrzeby innych ;
miejsce, gdzie dobrze czuje się uczeń, rodzic i nauczyciel,
kieruje nią operatywny i kompetentny dyrektor .

 

W oparciu o diagnozę potrzeb : wyniki ankiet i wywiadów

z rodzicami , nauczycielami i innymi osobami współpracującymi

ze szkołą sformułowano

Priorytetowe zadania szkoły:

1.Poznanie zainteresowań uczniów

2.Diagnozowanie potrzeb

3.Rozwijanie zainteresowań i talentów

4.Zorganizowanie zajęć zgodnie z oczekiwaniami uczniów

5.Renowacja wiedzy nauczycieli poprzez udział w konferencjach , warsztatach i innych formach doskonalenia.

6.Objęcie opieką dzieci zagrożonych patologiami

7.Stworzenie klimatu sprzyjającego otwarciu oraz wyzwalającego aktywność dziecka

8.Wyrównywanie braków edukacyjnych i rozwojowych

9. Zacieśnienie więzi ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, samorządem i organizacjami społecznymi

10.Eksponowanie przywiązania do tradycji i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego

11.Wyrabianie szacunku do ludzkiej pracy , prezentacja zawodów

12.Pobudzanie aktywności uczniów, nauczycieli i podmiotów współpracujących ze szkołą.

13.Wzbogacenie bazy szkolnej w pomoce i sprzęt służący podnoszeniu efektywności pracy szkoły.