Komunikat dyrektora szkoły

- Od poniedziałku 9 listopada br. do 29 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

- Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian tj. w formie stacjonarnej.

- Na czas zawieszenia nauczania stacjonarnego  dla wszystkich klas, obiady nie będą przygotowywane.

- Zajęcia zdalne będą prowadzone przez platformę Microsoft Teams , dziennik elektroniczny
i dostępne komunikatory.

- Uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy wraz  z zajęciami indywidualnymi, zajęciami rewalidacyjnymi,  logopedycznymi,  rozwijającymi zainteresowania
i uzdolnienia,

- W przypadku choroby nauczyciela, uczniowie będą mieli „okienka”.

 

dyrektor  Marcin Wierdak